CareProfi synthetische nitril handschoenen

De CareProfi onderzoekshandschoenen in de kleur BLAUW zijn geschikt voor diverse onsteriele verpleegkundige handelingen in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, maar ook voor thuiszorgmedewerkers, tandartsen of huisartsen.

Wissen
Artikelnummer: Niet beschikbaar Categorie:

Beschrijving

CareProfi synthetische nitril handschoenen

Materiaal
nitril (synthetische nitril)
Kleur
blauw
Verpakking
100 handschoenen in een doosje, 10 doosjes in een omdoos
Afmetingen
doosje 230 x 125 x 63 mm. / omdoos 355 x 257 x 237 mm.
Gewicht
doosje ca. 580 gr. / omdoos ca. 5.8 kg.
Houdbaarheid
3 jaar na productiedatum

– superieure treksterkte voor buitengewone veerkracht
– superieure perforatie- en scheurweerstandseigenschappen
– bescherming tegen ongewenste en gevaarlijke stoffen

https://MediQapp.eu

De CareProfi synthetische nitril handschoenen in de kleur BLAUW zijn geschikt voor diverse onsteriele verpleegkundige handelingen in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, maar ook voor thuiszorgmedewerkers, tandartsen of huisartsen.

CareProfi nitril handschoenen bieden uitzonderlijke bescherming tegen gevaarlijke chemische, bacteriële en virale blootstelling. In tegenstelling tot veel andere soorten handschoenen, kunnen CareProfi nitril handschoenen u zelfs tegen olieachtige vloeistoffen beschermen en zijn ze beduidend duurzamer en punctiebestendiger, waardoor ze de meest gewilde handschoenen zijn in de medische en voedsel gerelateerde bedrijfstakken wereldwijd.

Voor al diegenen die vaak onderzoekshandschoenen moeten dragen maar last hebben van type I allergieën, zijn CareProfi nitril handschoenen een geweldig alternatief. Ze zijn vervaardigd zonder enig gebruik van natuur rubber latex en passen u als gegoten zonder een allergische reactie te veroorzaken.

Conform alle huidige en relevante internationale normen en voorschriften, CareProfi nitril handschoenen hebben de tests doorstaan ​​die hun duurzaamheid en beschermende eigenschappen bewijzen. De CareProfi nitril handschoenen zijn CE gecertificeerd en goedgekeurd door de FDA als geldige PBM. Enkele andere certificeringen zijn EN455, EN374, EN ISO 21420, ASTM D6319 etc.

Deze nieuwe norm EN ISO 21420, die de norm EN 420 heeft vervangen, bouwt voort op deze trend en gaat uitgebreid in op de veiligheid.

Voor elke nitril handschoen geldt dat deze een CE-markering moet hebben volgens de Europese richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Bij onderzoekshandschoenen voor inwendig gebruik geldt tevens dat deze een CE-markering moeten hebben volgens het Besluit Medische hulpmiddelen. Om vergissingen te voorkomen adviseert de WIP om alleen handschoenen te gebruiken die een CE-markering hebben volgens beide richtlijnen. De handschoenen voldoen aan: NEN-EN 420 (EN ISO 21420) én NEN-EN 374-1,2 (15;16) met een AQL van 1,5 of lager (=prestatieniveau 2) én NEN-EN 455-1,2,3,4 (17-20).

Betrouwbaar en flexibel. Het zijn twee kernwaarden van Melis Logistics. Met bijna honderd jaar aan ervaring zijn wij niet ‘zomaar een transportbedrijf’, maar een volwaardige logistieke dienstverlener – zowel in Nederland als in het buitenland. Groot genoeg om een hoge leverbetrouwbaarheid en een efficiënte dienstverlening te garanderen en klein genoeg om flexibel te werk te gaan.

Transport is een belangrijk logistiek onderdeel van een onderneming, of het nu nationaal of internationaal transport betreft, dus het is van groot belang dat dit tot in de puntjes goed verzorgd wordt. Dat begrijpen wij als geen ander. Het team van betrokken en ervaren medewerkers, dat de grote passie voor de transportwereld met de familie Melis deelt, beschikt over jarenlange ervaring en een grote dosis expertise waardoor er uitsluitend hoogstaande kwaliteit geleverd wordt.

Extra informatie

Gewicht Niet beschikbaar
Afmetingen Niet beschikbaar

Normeringen

De EN420-norm is geëvolueerd tot EN ISO 21420

Fabrikanten van beschermende handschoenen moeten ervoor zorgen dat de materialen die worden gebruikt voor de productie van hun producten, geen invloed hebben op de gezondheid van de gebruiker. Deze nieuwe norm EN ISO 21420, die de norm EN 420 heeft vervangen, bouwt voort op deze trend en gaat uitgebreid in op de veiligheid.

Wet- en regelgeving en normeringen voor handschoenen
Handschoenen die in de Europese Unie verkocht worden, dienen voorzien te zijn van een CE Markering. Deze markering geeft aan dat de handschoenen voldoen aan de Europese wetgeving. Handschoenen kunnen gelabeld worden als medisch hulpmiddel volgens het besluit Medische Hulpmiddelen (Europese richtlijn 93/42/EEG of 93/42/EEC) en/of als persoonlijk beschermingsmiddel (Europese richtlijn 89/686/EEG of 89/686/EEC).Medische hulpmiddelen zijn hoofdzakelijk bedoeld om de patiënt/cliënt te beschermen. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn bedoeld om de drager te beschermen.

Wij omschrijven de belangrijkste normen en eisen waaraan de handschoenen dienen te voldoen.

NEN 420 of EN 420 normeringen  zijn geëvolueerd tot EN ISO 21420
De normering EN ISO 21420 is een algemene vereiste, waaraan alle typen beschermende handschoenen dienen te voldoen, zoals:
– De handschoenen zelf mogen geen gevaar opleveren voor de gebruiker
– De pH van de handschoen moet zo neutraal mogelijk zijn
– Het maximale gehalte aan chroom is 3 mg/kg
– Specifieke details van alle stoffen in de handschoen waarvan bekend is dat ze allergieën veroorzaken
– Maatvoering volgens overeengekomen Europese handmaat, bijvoorbeeld minimale totale lengte.

Normen die betrekking hebben op het besluit Medische Hulpmiddelen
EN 455-1: onderzoekshandschoenen moeten minimaal voldoen aan een AQL (Accepted Quality Level) van 1.5. Dit betekent dat voor elke 500 handschoenen er in totaal 14 handschoenen gaatjes (pinholes) mogen bevatten. Een handschoen met een lagere AQL, bijvoorbeeld 0,5, is van betere kwaliteit.

EN 455-2: Bepaling van maatvoering, dikte, rek- en treksterkte. Vanaf 2010 geldt een treksterkte van 6 Newton voor en na veroudering voor Nitril onderzoekshandschoenen. Voor latex is dit ook 6 Newton en voor vinyl is dit 3.6 Newton

EN 455-3: eisen en testmethode voor biologische evaluatie. Hierbij wordt getest hoe de huid reageert op de handschoen. Biocomptabiliteit wordt dit genoemd. Daarnaast wordt het eiwitgehalte getest. Dit in verband met het ontwikkelen van een allergie Type IV. In dit verband worden ook de chemische residuen gemeten.

EN 455-4: eisen omtrent houdbaarheidsperiode en label gebruik. Na het verstrijken van de levensduur moeten de handschoenen nog aan de drie eerder genoemde normen voldoen.

Besluit Persoonlijke Beschermingsmiddelen
Bij een handschoen die voldoet aan het besluit Persoonlijke Beschermingsmiddelen wordt in norm EN 374 beschreven waaraan de handschoen moet voldoen om de drager te beschermen tegen chemicaliën en micro-organismen:

EN 374-1: hierin worden de terminologie uitgelegd en de prestatie-eisen beschreven om bescherming te bieden tegen chemicaliën en micro-organismen.

EN 374-2: bepaling weerstand tegen indringen van vloeistoffen. Hier wordt de mate van penetratie gemeten. Penetratie is het door poreuze materialen, kleine gaatjes, scheuren, naden of katoenen ruggen in de handschoen doordringen van chemische stoffen of micro-organismen. Dit wordt getest door middel van de waterdichtheidstest en de luchtdichtheidstest.

EN 374-3: bepaling weerstand tegen chemicaliën. Hier wordt de mate van permeatie gemeten. Permeatieweerstand wordt weergegeven als de tijd die een (gevaarlijke) vloeistof nodig heeft om van de buitenzijde naar de binnenkant van het materiaal door te dringen.

EN 374-5: goedgekeurd voor bescherming tegen virussen, bacteriën en schimmels.

Gebruik

STAPPEN OM WEGWERPHANDSCHOENEN AAN TE TREKKEN

– Was en droog zorgvuldig uw handen
– Kies altijd de juist maat handschoenen
– Houd met één hand vast en steek de andere er in. Wanneer de basis van uw duim de manchet van de handschoen bereikt, begint u uw vingers te spreiden en uw hand in de handschoen te steken.
– Trek de handschoenmanchet naar de pols om zoveel mogelijk huid te bedekken en maak de handshoen vast
– Controleer of er geen scheuren in de handschoen zitten
– Herhaal stap 3 tot 5 voor uw andere hand

Het is belangrijk om het belang van de eerste stap te onderstrepen. Bacteriën kunnen zich snel vermenigvuldigen in de vochtige omgeving onder(in) handschoenen en het is mogelijk dat tijdens het gebruik een onzichtbaar defect of scheuring optreedt. Was uw handen eer u handschoenen aantrekt om ervoor te zorgen dat de omgeving onder (in) de handschoen schoon is.

STAPPEN OM WEGWERPHANDSCHOENEN UIT TE DOEN

– Pak een handschoen bij de pols (manchet)
– Handschoen uittrekken door van uw lichaam af te trekken
– Blijf de handschoen die u zojuist hebt verwijderd in uw gehandschoende hand houden. Schuif een paar vingers van uw blote hand in de manchet van de handschoen die u nog draagt
– Trek weg van uw lichaam, trek de tweede handschoen uit, keer hem binnenstebuiten en laat de eerste handschoen erin gewikkeld terwijl je hem uittrekt
– Gooi de handschoen veilig weg en was uw handen voordat u andere oppervlakken aanraakt

Maat

Klik op de afbeelding om uw maat te bepalen:

FAQ

Wat is de regelgeving van de Europese Unie?

Verordeningen zijn de meest directe vorm van EU-wetgeving – zodra ze worden aangenomen, hebben ze bindende rechtskracht in elke lidstaat, op gelijke voet met de nationale wetgeving. Nationale regeringen hoeven zelf geen actie te ondernemen om EU-regelgeving te implementeren.

Ze verschillen van richtlijnen die zijn gericht tot de nationale autoriteiten, die vervolgens actie moeten ondernemen om ze in het nationale recht te laten opnemen en van besluiten die alleen in specifieke gevallen van toepassing zijn en waarbij bepaalde autoriteiten of individuen zijn betrokken.

Verordeningen worden gezamenlijk aangenomen door de Raad van de EU en het Europees Parlement, of alleen door de Commissie.

Wat zijn richtlijnen van de Europese Unie?

In EU-richtlijnen zijn bepaalde eindresultaten vastgelegd die in elke lidstaat moeten worden bereikt. Nationale autoriteiten moeten hun wetten aanpassen om deze doelen te bereiken, maar zijn vrij om te beslissen hoe ze dat doen. Richtlijnen kunnen betrekking hebben op een of meer lidstaten, of op alle.

Elke richtlijn specificeert de datum waarop de nationale wetten moeten worden aangepast, waardoor de nationale autoriteiten de ruimte krijgen om binnen de termijnen die nodig zijn om rekening te houden met verschillende nationale situaties, te manoeuvreren.

Richtlijnen worden gebruikt om verschillende nationale wetten met elkaar in overeenstemming te brengen, en komen vooral veel voor in zaken die de werking van de interne markt beïnvloeden (bv. Productveiligheidsnormen).

Wanneer moet ik mijn producten laten certificeren volgens de nieuwe PBM-verordening?

De PBM-richtlijn werd op 21 april 2018 vervangen door de nieuwe Verordening (EU) 2016/425.

Alles dat na 21 april 2019 op de markt komt, moet in overeenstemming zijn met de nieuwe verordening.

Wat is een aangemelde instantie?

Aangemelde instanties zoals SATRA, TüV en SGS zijn in Europa gevestigde organisaties die zijn aangesteld door de regeringen van de lidstaten en bij de Europese Commissie zijn aangemeld op basis van hun vermogen om de onderzoeken en tests uit te voeren die vereist zijn voor CE-markering van producten voor Europa. Bovendien moeten ze onafhankelijk en onpartijdig zijn en over een hoog niveau van beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikken. Elke aangemelde instantie heeft een accreditatiebereik waarin haar bekwaamheid in termen van richtlijnen, verordeningen en producten gedetailleerd wordt beschreven. SATRA heeft twee aangemelde instanties, 0321 in het VK, die is aangemeld voor persoonlijke beschermingsmiddelen en bouwproducten, en 2777 in Ierland, die is aangemeld voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

Er zijn momenteel ongeveer 120 aangemelde PPE-instanties in heel Europa en deze worden allemaal regelmatig gecontroleerd. Het is mogelijk om te identificeren welke aangemelde instantie het product heeft gecertificeerd, omdat de naam, het adres en het unieke nummer moeten worden weergegeven op de bijbehorende gebruikersinformatie. Een netwerk van vertegenwoordigers van de aangemelde instanties komt regelmatig bijeen om ervoor te zorgen dat de normen en wetgeving in heel Europa uniform worden toegepast. De groepen worden meestal Verticale of Sector- en Horizontale Groepen genoemd.

Wat betekent “CE-markering”?

De letters CE staan voor “Conformité Européenne” wat “Europese Conformiteit” betekent. De term die aanvankelijk werd gebruikt was “EG-markering”, maar dit werd officieel vervangen door “CE-markering” in Richtlijn 93/68 / EEG in 1993. “CE-markering” is nu gebruikt in alle officiële EU-documenten.

De CE-markering symboliseert de conformiteit van het product met de toepasselijke communautaire eisen die aan de fabrikant worden opgelegd.

De CE-markering die op producten wordt aangebracht, is een verklaring van de verantwoordelijke persoon dat het product voldoet aan alle toepasselijke communautaire bepalingen en dat de juiste conformiteitsbeoordelingsprocedures zijn doorlopen.

Zorgen voor naleving van CE-gemarkeerde producten

Een belangrijke overweging bij alle soorten persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is ervoor te zorgen dat het product de juiste CE-markering heeft, aangezien dit een verplichte vereiste is voor PBM-producten die op de Europese markt komen. Dit omvat niet alleen de evaluatie van de eerste voorbeelden, maar ook de bulkproductie.

Wat zijn PBM’s van ‘Categorie III’ ?

‘Categorie III’ PBM zijn een artikel dat beweert bescherming te bieden tegen de risico’s van levensgevaar, of gevaren die de gezondheid van de gebruiker ernstig en onomkeerbaar kunnen schaden. Het ontwerp van het prototype en de bijbehorende documentatie van dergelijke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gecertificeerd door een aangemelde instantie.

Daarnaast moet een aangemelde instantie ook worden betrokken bij de beoordeling van de daaropvolgende productie, hetzij door producttesten, hetzij door beoordeling van het fabricagekwaliteitssysteem (module C2 of D van de verordening). Het is echter mogelijk dat kopers willen dat SATRA aanvullende verificatie uitvoert op hun eigen specifieke batches.

CareProfi handschoenen zijn geclassificeerd in PPE categorie III, gecertificeerd door Satra, notified body CE 2777. De handschoenen voldoen onder meer aan de normen EN 374-1 type C, EN 374-5 en Non-Food Grade. Dit product is geclassificeerd als PBM door de Europese PBM verordening (EU) 2016/425 en daarbij is aangetoond dat het voldoet aan deze verordening met de geharmoniseerde Europese norm(en):

EN ISO 374-1:2016: Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen
EN ISO 374-5:2016: Bescherming tegen virussen, bacteriën en schimmels
Product voor eenmalig gebruik, niet steriel.