Gebruiksvoorwaarden

Welkom op onze website. Als u doorgaat met bladeren en deze website gebruikt, gaat u ermee akkoord zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie van MediQapp BV met u met betrekking tot deze website regelt.

De term MediQapp BV of ‘ons’ of ‘wij’ verwijst naar de eigenaar van de website waarvan het kantoor is gevestigd aan Van Leuffenpad 21, 3401 XZ IJsselstein, Nederland. De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden

• De inhoud van de pagina's van deze website is uitsluitend bedoeld voor uw algemene informatie. Het kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

• Noch wij, noch derden bieden enige garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestatie, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover toegestaan ​​door de wet.

• Uw gebruik van enige informatie of materiaal op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, voldoen aan uw specifieke vereisten.

• Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk en de afbeeldingen.

• Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyrightmelding, die deel uitmaakt van deze voorwaarden en bepalingen.

• Alle handelsmerken die op deze website worden gereproduceerd en die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden erkend op de website.

• Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot schadeclaims en / of een strafbaar feit zijn.

• Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak om meer informatie te verstrekken. Ze betekenen niet dat we de website (s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website (s).

• U mag geen link naar deze website maken vanaf een andere website of document zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MediQapp BV.

• Uw gebruik van deze website en elk geschil dat voortvloeit uit dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van Nederland.

Copyright melding

Alle materialen op deze site zijn beschermd door de Nederlandse auteursrechtwetgeving en mogen niet worden gereproduceerd, verspreid, verzonden, weergegeven, gepubliceerd of uitgezonden zonder voorafgaande toestemming van MediQapp BV. U mag een handelsmerk, copyright of andere kennisgeving van materiaal op deze site niet wijzigen of verwijderen.

U mag inhoud, pagina's en downloadbaar materiaal van deze website alleen downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.